Forsvarets Elektroniske Skole

Afsluttende eksamensprojekt

Rapport

“Hvordan kan man med en multimedieløsning gøre e-læring i Forsvaret mere brugervenligt og intuitivt – for derved at øge tilfredsheden på platformen?”

Vores fokus er at komme med mulige forbedringer til den nuværende kursusplatform. Noget som afgrænser os i dette er, at vi har fokus på en multimedieløsning og kun dette. Derfor tager vi ikke højde for budget og implementering af løsningen i den virkelige verden og tager i stedet udgangspunkt i noget konceptuelt.

Vi har på baggrund af alle vores undersøgelser og analyser gennem processen, fået valideret vores tidligere opstillede hypoteser om, at der har været nogle brugervenlige udfordringer ved den eksisterende FELS platform.

Vi har fundet frem til de specifikke udfordringer, som folk møder på deres besøg på platformen, og har ved hjælp af værktøjer fra vores undervisning på studiet, fundet frem til nogle relevante løsninger, som gør brugervenligheden bedre.

Vi har skabt en konceptuel løsning, ud fra hvordan brugeren interagerer med platformen, og hvad der er vigtigt for dem. Her har vi lagt vægt på, hvilke elementer man kan bruge for at skabe en mere brugervenlig platform, og hvordan man kan bruge dem.