Gjensidige Forsikring

KEA Projekt

 “Hvordan kan Gjensidige positionere sig stærkere, være mere relevant over for ældre mennesker og fremme mental sundhed via en digital løsning?”

Indsigtsrapport

Procesdokumentation

Prototype

Projektet er et samarbejde mellem Gjensidige Forsikring og Digital Konceptudvikling på KEA.

Projektet sigter mod at adressere ensomhed blandt ældre borgere (65+) i Københavns Kommune, gennem en digital løsning og dermed styrke Gjensidiges relevans for denne målgruppe. Projektet bygger på analysemetoder, herunder Double Diamond, Guilford Bricktest, Spidergram-konkurrentanalyse, diverse desktop research og kvalitative interviews. 

Formålet er at forstå årsager og konsekvenser af ensomhed blandt ældre, samt deres opfattelse af sundhedsforsikring, digitale vaner, behov, forholdet mellem mentalt sundhed og daglige aktiviteter.

Til dette projekt har vi udviklet en prototype til en app i Figma. (Prøv Prototypen af – Tryk på billedet til højre)

Vi har arbejdet med Sprint fra Google Ventures. En metode der lægger rammer for en proces, der hjælper med at udvikle prototyper og koncepter på kort tid og uden brug af for mange ressourcer. Fokus er på processen fra indsigt til ide til prototype og test og resultaterne.

Projektet sigter på at udvikle en digital løsning, der adresserer disse udfordringer, samt gør det lettere for ældre mennesker at forstå og få fordel af sundhedsforsikringen.

Derudover skal løsningen sætte rammen for at skabe
meningsfulde relationer, ved at fremme social interaktion og meningsfulde aktiviteter, for at mindske ensomhed.